Πανευρωπαϊκή Έρευνα: Βία κατά των Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι αριθμοί δείχνουν ένα κάποιο (μεγάλο) μέγεθος του προβλήματος, καθώς φτάνει να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει και ένας σκοτεινός αριθμός περιστατικών που δεν θα αναφερθούν ποτέ ώστε η βία προς της γυναίκες να γίνει απόλυτα μετρήσιμη. Ωστόσο η έρευνα αυτή δείχνει για άλλη μια φορά την ανάγκη για παρέμβαση! Δεν είσαι η μόνη! Δεν είσαι μόνη!


Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε συνεντεύξεις με 42.000 γυναίκες σε όλη την 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Δείχνει ότι η βία κατά των γυναικών και της βίας ειδικότερα με βάση το φύλο που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες, αποτελεί εκτεταμένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει.

Στην έρευνα ρωτήθηκαν οι γυναίκες για τις εμπειρίες τους από σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βίας, περιλαμβανομένων των συμβάντων συντροφικής βίας (ενδοοικογενειακή βία ») , καθώς επίσης ρωτήθηκαν και για καταδίωξη ,σεξουαλική παρενόχληση και το ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στις εμπειρίες κακοποίησης των γυναικών. Επιπλέον, ζητήθηκε να αναφερθούν στις εμπειρίες τους από βία στην παιδική ηλικία . Αυτό που προκύπτει είναι μια εικόνα της εκτεταμένης κακοποίησης  που επηρεάζει τις ζωές πολλών γυναικών,αλλά επίσης είναι συστηματική η μη αναφορά του συμβάντος στις αρχές . Για παράδειγμα, μια στα 10 γυναίκες έχει υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής βία από την ηλικία των 15 , και μια στους 20 έχει βιαστεί . Λίγο πάνω από μία στις πέντε γυναίκες έχει βιώσει σωματική ή / και σεξουαλική βίας είτε από τον τωρινό ή πρώην σύντροφο , και μόλις πάνω από μία στις 10 γυναίκες υποδεικνύει ότι έχει βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας από έναν ενήλικα πριν ήταν 15 ετών. Ωστόσο, ενδεικτικά, μόνο το 14% των γυναικών ανέφεραν πιο σοβαρό περιστατικό τους συντροφικής βίας στην αστυνομία  και 13% ανέφεραν πιο σοβαρό περιστατικό βίας από μη-εταίρους τους στην αστυνομία.

Υπήρξαν επανειλημμένες εκκλήσεις, μέσα σε πολλά χρόνια από διάφορες πλευρές για ολοκληρωμένα στοιχεία για τη βία
κατά των γυναικών - συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων Προεδριών του Συμβουλίου της ΕΕ , οργανισμούς όπως την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι σαφές, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτών , ότι έχει φτάσει πλέον η στιγμή για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών , με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από την έρευνα για τις 28 χώρες. Μελλοντικές στρατηγικές της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και των ανδρών θα μπορούσαν να χτιστούν πάνω στα ευρήματα της έρευνας για την αντιμετώπιση των βασικών τομέων ανησυχίας σχετικά με τις εμπειρίες των γυναικών από τη βία. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν επίσης ευρεία υποστήριξη για τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπηςγια την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας ( Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ) καθώς και για την ΕΕ να διερευνήσει τη δυνατότητα προσχώρησης στη σύμβαση. Τα ευρήματα ενισχύουν περαιτέρω την ανάγκη να εξασφαλιστεί εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων της ΕΕ για τα θύματα του εγκλήματος, κυρίως μέσω της οδηγίας της ΕΕ για τα θύματα. Αυτά χρησιμεύουν επίσης για να υπογραμμίσουν τη σημασία της στοχοθετημένης νομοθεσίας και των πολιτικών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και του κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη, εάν πρόκειται να είναι αποτελεσματικά.

Παράλληλα με τις απαντήσεις στη βία κατά των γυναικών σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών , η δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να προέλθει από διάφορες πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των επαγγελματιών υγείας και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου-για να αναφέρουμε μόνο μερικά . Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι πολλές γυναίκες δεν αναφέρουν τις εμπειρίες τους από την κακοποίση, στις αρχές , έτσι ώστε η πλειοψηφία της βίας κατά των γυναικών συνεχίζει να κρύβεται και , ως εκ τούτου, οι δράστες δεν αντιμετωπίζονται. Ως εκ τούτου, διαφορετικές οδοί για την ανάδειξη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Με τη δημοσίευση της έρευνας και της απαραίτητα μέτρα παρακολούθησης από τους πολιτικούς και τους φορείς χάραξης πολιτικής , οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας και σιώπησαν μπορούν να ενθαρρυνθούν ώστε να μιλήσουν . Αυτό είναι ζωτικής σημασίας σε αυτές τις χώρες , και μεταξύ ορισμένων ομάδων, όπου δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένο το να μιλήσει κάποιος ανοιχτά για την προσωπική εμπειρία της βίας, όπου η αναφορά των περιστατικών στις αρχές είναι χαμηλή  και όπου η βία κατά των γυναικών δεν αντιμετωπίζεται ως κύριο ζήτημα πολιτικής.

Εν ολίγοις, η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα από την πιο περιεκτική επισκόπηση μέχρι σήμερα στο επίπεδο της ΕΕ (και σε όλο τον κόσμο) για γυναίκες με διαφορετικές εμπειρίες βίας. Εκφράζεται η ελπίδα ότι τα ευρήματα της έκθεσης - διαβάζονται μαζί με το online εργαλείο εξερευνητής δεδομένων - λαμβάνονται από εκείνες τις γυναίκες και τους άνδρες που μπορούν να υποστηρίξουν και να ξεκινήσουν την αλλαγή στην κατεύθυνση της βίας κατά των γυναικών.

Τέλος, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση ήταν δυνατή μόνο με τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα, που έδωσαν τον χρόνο τους για να μιλήσουν για αυτή την πολύ προσωπική και δύσκολη εμπειρία. Πολλές από αυτές, ήταν η πρώτη φορά, που μιλούσαν σε κάποιον για την κακοποίηση τους.


Κακοποίηση γυναικών σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δ.Τ. Δράση ενημέρωσης στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Φλώρινας

«Μην προσπερνάς -Don’t Skip» από την Διοτίμα

Σαρκασμός | Συν έκθεση πέντε καλλιτεχνών με αφορμή τον καρκίνο του μαστού